دسامبر 15, 2020

جعبه ابزار بازسازی تصاویر پزشکی

بازسازی برش‌نگاری یا بازسازی توموگرافی (به انگلیسی: Tomographic reconstruction) یکی از انواع روش‌های حل معکوس چند‌بعدی است که در آن مسئله برآورد یک سیستم معین با استفاده از تعداد محدودی از پروجکشن‌ها می‌باشد. پایه‌های ریاضی برای تصویربرداری توموگرافی توسط یوهان رادون مطرح شد. یکی از نمونه‌های کاربردی قابل توجه، بازسازی توموگرافی کامپیوتری (CT) و پزشکی هسته ای شامل دستگاه های اسپکت (SPECT) و پت (PET) است که در آن تصاویر مقطعی بیماران به روش غیر تهاجمی به دست می‌آیند.  تبدیل رادون و معکوس آن و روش های تکرار شونده، دو گروه اصلی بازسازی تصویر می باشند.