نوامبر 7, 2020

نرم افزار لیبل گذاری تصاویر پزشکی

یکی از کاربرد های هوش مصنوعی و در ادامه سامانه های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، استفاده در پزشکی و تصاویر پزشکی می باشند. کاربرد این سامانه ها در جهت کاهش زمان تشخیص و یا کمک به عملکرد بهتر و دقیق تر پزشکان در امر تشخیص و درمان بیماری ها روز به روز بیشتر شده است.

اولین و مهمترین بخش در پیاده سازی این سامانه ها، جمع آوری، تقسیم بندی و لیبل گذاری مناسب داده های ورودی می باشد.

نرم افزار لیبل گذاری شرکت تریتا فردوس امکان فراخوانی و لیبل گذاری تصاویر پزشکی را به نحوی مهیا نموده است تا علاوه بر کمک به پزشکان جهت بازبینی سریع و دقیق تصاویر، بتوانند اطلاعات خود را با فرمت های استاندارد دایکام ذخیره نموده و در هر زمان و مکانی نسبت به فراخوانی و یا تغییر آن ها اقدام نمایند.

در این سامانه امکان مشاهده تصاویر تمامی دستگاه های تصویربرداری شامل سی تی اسکن، ام آر آی، رادیولوژی و یا سونوگرافی با فرمت های دایکام، مهیا شده و بر اساس درخواست پزشک متخصص، مجموعه لیبل های مورد نیاز در آن پیاده سازی می گردد و در نهایت تصاویر در پوشه های اختصاصی ذخیره خواهند شد.

لیبل های موجود می تواند بر اساس آناتومی، بیماری، تشخیص، روش درمانی، نوع اندازه گیری و موارد دیگر مورد تایید پزشک سفارشی سازی شوند.

در نهایت، مجموعه تصاویر ورودی به تصاویر خروجی لیبل گذاری شده ای تبدیل می گردند که در صورت درخواست می توانند به صورت anonymous در فرمت های استاندارد jpeg یا avi از آنها استفاده نمایند.