اکتبر 15, 2019

دستگاه کمک تنفسی BIPAP, BPAP

دستگاه بای پپ مخفف کلمات Bilevel Positive Airway Pressure ، به معنی اعمال فشار مثبت دو سویه به مسیر راه هوایی بیمار است. این دستگاه نیز مانند دستگاه سی پپ (CPAP) از مسدود شدن مسیر هوایی بیمار جلوگیری می­کند با این تفاوت که خروجی فشار در بای پپ (BIPAP) دو مقدار متفاوت است. اگر بیمار در عمل بازدم با دستگاه سی پپ مشکل داشته باشد باید از بای پپ استفاده نماید. این دستگاه دارای دو فشار تنظیمی برای عمل دم و بازدم است. در هنگام بازدم، فشار هوای اعمالی را به صورت هوشمند تا حدی پایین­تر آورده می شود که فرد به راحتی هوا بتواند عمل بازدم را بدون انسداد مسیر هوایی انجام دهد.

تفاوت بای پپ و سی پپ چیست؟

دستگاه CPAP هوای فشرده را طی یک جریان پایدار و مداوم به سیستم تنفس بیمار انتقال می­دهد. فشار این دستگاه قابل تنظیم بوده و با توجه به نوع اختلال و نیاز بیمار ، میزان فشارهوا توسط پزشک معالج و یا تکنیسین خواب تنظیم می­شود. فشار تنظیم شده در طول خواب ، ثابت و بدون تغییر باقی می­ماند. در ابتدا تحمل میزان فشار دستگاه برای بیماران راحت است و مشکلی ایجاد نمی­کند. .ولی گاها در طول شب و به هنگام دم و بازدم ممکن است تحمل فشار قدری سخت­تر شود. از آنجایی که فشار بازدم و فشار هوای سی پپ یکسان نیست، مقاومت در برابر هوای ورودی فشرده دشوار است و این موضوعی است که اغلب بیماران از آن شکایت دارند. تفاوت بای پپ و سی پپ در تنظیم فشار هوای ورودی به راه­های تنفسی بیمار است. دستگاه بای پپ دارای دو نوع تنظیم فشار است. الف: فشار هوای تجویز شده توسط پزشک برای تنفس بیمار (IPAP)  ب: فشار پایین برای خروج هوا در بازدم (EPAP) .دستگاه بای پپ پیشرفته­تر از دستگاه سی پپ بوده و قادر به تنظیم فشار هوای ورودی برای تنفس بیمار در دو طیف متفاوت است. عمده ترین تفاوت بای پپ و سی پپ در تنظیم فشار هوای ورودی است.

استفاده از دستگاه­های بای پپ مشکلات ذکر شده را به حداقل می­رساند. همانطور که ذکر شد استفاده از این دستگاه تجربه خواب راحت ترو بدون وقفه ای را برای فرد به ارمغان می­آورد و سبب بهبود کیفیت خواب شبانه و کاهش خر و پف میشود. طبق تحقیقات انجام شده در مراکز پزشکی دنیا، استفاده از بای پپ در دراز مدت سبب بهبود حافظه و تمرکز بیماران را میشود.