نوامبر 26, 2019

اخبار و رویداد های علمی

AI, radiomics predict prostate cancer aggressiveness

تحقیقی که هفته گذشته به صورت آنلاین در Clinical Radiology به چاپ رسید، نشان داد ترکیب هوش مصنوعی و رادیومیکس، با صحت و دقت بالایی به صورت اتوماتیک می تواند میزان تهاجمی بود سرطان پرستات را با استفاده از تصاویر dynamic contrast-enhanced MRI (DCE-MRI) قبل از بایوپسی تعیین نماید

MRI-guided prostate biopsies improve cancer detection

MRI-guided biopsy results were positive for 93 patients (73%), with prostate cancer of Gleason score of 7 or greater found in 84 patients (90%). Overall, 90 patients (71%) received a new or upgraded diagnosis of prostate cancer, with 57 of those patients (63%) proceeding to prostatectomy, radiation, or androgen deprivation therapy. In addition, MRI-guided biopsies revealed positive findings among 57 (66%) of 86 patients who had negative findings from one or more TRUS-guided biopsies.