تله رادیولوژی

از جمله الزامات سامانه های پکس، به منظور ارائه سرویس و خدمات به پزشکان خارج از مرکز تصویربرداری، تله رادیولوژی می باشد. با افزایش تعداد تصاویر پزشکی و تنوع آن، تله رادیولوژی به منظور مشاهده، مشاوره و اشتراک گذاری تصاویر بین یک یا چند پزشک رادیولوژیست و متخصص الزامی می باشد. با استفاده از این اطلاعت بیشتر دربارهتله رادیولوژی[…]