سامانه های پکس

پکس (PACS) سامانه آرشیو و تبادل تاصویر پزشکی (Picture Archiving and Communication in Medicine) می باشد. در سامانه های پکس، انواع تصاویر مختلف پزشکی، شامل تصاویر سی تی اسکن، ام آر آی، انواع مختلف رادیولوژی، سونوگرافی و … امکان ذخیره سازی و بازیابی مجدد را دارند. آنچه وجه مشترک تمامی سامانه های پکس و تصاویر اطلاعت بیشتر دربارهسامانه های پکس[…]